Slávie 1979
4. 1. - 6. 2. 2019
Na lednové dny, kdy i Slunce za horizontem pomalu a dlouze nabírá sílu na novou sezónu, jsme připravili výstavu obrazů, kreseb a grafik z trošku dávných časů, kdy se pár přátelům od jednoho stolu kávárny Slávie během pár zimních měsíců podstatně zamíchal, propletl a výrazně změnil život. Tato proměna je zapsána jak na plátnech téměř monumentálních rozměrů, tak i na malých papírkách či listech pijáku a zaznamenává tak citlivé doteky hledání vlastního projevu i vzájemných vazeb.
Z domácích archivů se nám podařilo získat práce Jiřího Bašty, Ireny Brunhoferové, Luboše Drtiny, Míši Drtinové, Luďka Markse, Michala Jiráta, Romana Kašeljaka, Tomáše Komrsky, Michala Machata, Mariny Rafalské, Jana Řeřichy, Věry Řeřichové a Milana Šrámka. Ostatním přátelům, které se nám nepodařilo kontaktovat, se omlouváme a těšíme se třeba někdy ve Slávii zase na viděnou.
 

Fine Art Print
15. 11. - 24. 12. 2018
Na závěr letošního roku jsme jako malou rekapitulaci připravili ukázku našich fine art printů, které jsme měli v tomto roce možnost realizovat. Díky novému speciálnímu osvětlení a několika drobným krokům v postprodukci se nám podařilo v přesvědčivosti iluze originálu dosáhnout téměř i haptických účinků. Na výstavu jsme zahrnuli jak tisky obrazů, které jsme digitalizovali během výstav, tak práce na kterých jsme se podíleli v rámci ostatních projektů.
Jsou zde zastoupena díla Romana Franty, Zbyňka Hraby, Pavly Kroupové, Ivo Křena, Jiřího Lindovského, Michala Machata, Aničky Neborové, Michala Ožibka, Jana Pištěka, Theodora Pištěka, Antonína Střížka a Pavla Šmída. Všem autorům mnohokrát děkujeme za podporu a spolupráci na realizaci.
 

Olivier Douzou
27. 9. - 7. 11. 2018
V rámci festivalu malých nakladatelů Tabook Juraj Horvát jako kurátor připravil výstavu významného francouzského autora dětských knížek Oliviera Douzou, která představuje malý, ale pestrý výběr ze zcela vyjímečného velice bohatého výtvarného tvarosloví a neobyčejné fascinace hrou.
 

Jan Kunovský
10. 9. - 26. 9. 2018
Jako součást programu městských oslav Táborská setkání jsme připravili výstavu dalšího našeho rodáka, kterému fantazii zcela okouzlila, již jako studentka, dnešní primabalerina Národního divadla Tereza Podařilová. Svět baletu, tance, dokonalého tělesného výrazu vnímané variability životní energie, proudící našimi žilami, se stal autorovi bohatým inspiračním zdrojem pro mnoho jeho uměleckých projektů a performancí.
Všem jeho hostům, kteří naplnily při vernisáži galerii do posledního místa, mnohokrát děkujeme.
 

Pavel Klíma – Předvoj
2. 8. - 8. 9. 2018

Výstava obrazů Pavla Klímy přináší do našeho prostoru svěží závan malby alla prima, vznikající většinou, dnes již málo frekventovaně, přímo v plenéru, tváří tvář krajině, větru, slunci, vůním a světlem se proměňující barevnosti scény, která dává člověku možnost prožívat v přítomném okamžiku intenzitu projevu utvářejícího se života.
V pokoře a respektu, které jsou autorovi vlastní, se pokouší hledat ideální formu interpretace své reálné zkušenosti a pomocí barevné i tvarové stylizace převádí jednotlivé prvky krajiny do různého stupně téměř abstraktního vyjádření. Variabilita tohoto projevu naplňuje výstavu vzácným dojmem autentičnosti.
Ve svém textu k výstavě Pavel Klíma píše: „Krajina je pro mě boží dar.“ .... není co dodat:-)
 

Ivo Křen – Barva & Lino
29. 6. - 1. 8. 2018

Výstava Ivo Křena – Barva & Lino představuje výběr prací z jeho aktuální grafické tvorby, jenž je doplněn v ojedinělých případech staršími grafickými listy, které ve vzájemném kontextu pomáhají akcentovat zcela vyjimečnou bohatost autorova tvůrčího přístupu k technice barevného linorytu.

Hlavním inspiračním zdrojem pro zpracování motivů většiny tisků je reflexe krajiny, snad interpretovatelná jako prostor Zjevení.
Z paměťových stop jedinečného okamžiku zastavení – krajinou prožitém – se postupným skládáním jejich otisků pomalu formuje záznam vize v nás rezonující.

Mnoholetá autorova grafická zkušenost i vzácná schopnost otevřenosti a citlivosti k novým podnětům i možnostem jejich zpracování se zcela nepochybně podílí na vyjimečné působivosti jeho prostřednictvím zprostředkovávaného vizuálního doteku skutečnosti.
 

Michal Ožibko – OUT THERE SOMEWHERE
25. 5. - 27. 6. 2018
Výstava Michala Ožibka, výrazného představitele nové vlny české hyperrealistické malby, která si získává respekt i v mezinárodním kontextu současného výtvarného umění, rozšiřuje původní koncept serie dokonale veristických obrazů plechových dvířek elektrických skříní H.U.E., popsaných anonymními stopami času
o fotografie skutečných instalací na různě odžitých stěnách domů, jejichž poetika opuštěných zákoutí vnáší do minimalistického emocionálně naprosto neutrálního pojetí obrazů dokonale zrcadlené iluze reality vůně života, které se nás dotýkají ve chvilkách zastavení.
Barbora Kundračíková ve svém textu k výstavě píše: „Člověk stojí uprostřed světa tvořeného věcmi a jejich obrazy – a jen vzácně má možnost vidět skutečnost takovou, jaká je. Právě to je podstatou umění, proto bychom jej měli střežit a oslavovat – dokáže odlišit cenné od zbytečného, autentické od reflexivního, podstatné od průvodního. Vidět jasně a čistě je zcela výjimečný dar.“
Zažít tuto vyjímečnou příležitost nám nabízí instalace výstavy, která poskytuje možnost i v současné době znovu prožívat dávný příběh starověku zaznamenaný v textech Plinia staršího, kdy se ve vzájemné soutěži o to, kdo je schopen vytvořit dokonalejší iluzi reality, utkávali dva malíři Parrhasius a Zeuxis. Téma zrcadlení skutečnosti a její iluze je patrně věčné a v dějinách evropského malířství se dokonce téměř vždy stávalo důležitým východiskem pro formování nových uměleckých slohů.

 

Pavel Šmíd – Pod lampou
27. 4. - 23. 5. 2018
Pod lampou nese název výstava obrazů Pavla Šmída, které pro náš výstavní prostor z rozsáhlé autorovy tvorby několika posledních let vybral Jaroslav Němeček.
Na relativně malém prostoru se zde podařilo předvést několik nepatrně různorodých malířských forem, které jsou velice zajímavé svou otevřeností, předvádějící autorovu bytostnou potřebu se naprosto autenticky dotýkat témat vnitřní pravdivosti prožívané skutečnosti a jejích vizuálních limitů v obraze.
Intimita tohoto rozměru zaznívá v motivech z dětského světa, světa nepopsané čistoty, prolínající se zároveň se světem vzpomínek či neuchopitelně naléhavé reality. V domácím prostředí bezpečného rodinného zázemí rezonuje tak moment klidu a zastavení s osudovostí neurčitého očekávání...
 

Anna Neborová & Pavla Kroupová – Nejsi sama
23.3. - 25. 4. 2018
Výrazný malířský slovník obrazů Aničky Neborové posledních let přivádí fragmenty lomu světla až na samotnou hranici našeho předmětného světa a na čisté ploše pláten zanechává jeho poslední doteky v téměř abstraktních krystalických kompozičních etudách.
Za touto hranicí iluzivní obraznosti se pohybuje ve své tvorbě Pavla Kroupová. Ta nechává ve svém obrazovém prostředí působit hlavně čistotu stopy samotné barvy, její nuance v průhledných lazurách a otiscích vzorů, získávající v tomto kontextu osobitý téměř ikonický charakter.
 

Antonín Střížek – Obrazy, akvarely, fotografie
16. 2. - 21. 3. 2018
Výstava obrazů, akvarelů a fotografií Antonína Střížka představuje na malém formátu hodně široký rozsah autorovy tvorby. Obsahuje jednak starší plátna, tak i klasické motivy nočních městských ulic, či úplně nejnovější, ještě voňavý, obraz zátiší z klobouků. Zároveň i kolekce akvarelů zahrnuje různá témata předmětnosti běžného dne, která s odhalenou naléhavostí působí pak zvláště na fotografiích posbíraných v různých koutech bídy i lesku okolního světa. Neobyčejná je citlivost umělce, která mu umožňuje tranformovat iluzivní vnitřní světlo obrazu do vztahů založených na čistě barevných souvislostech kolorovaných ploch.
 

Zbyněk Hraba & Petr Palma & Ladislav Sýkora – 3x LINORYT
5. 1. - 14. 2. 2018
Výstava 3x LINORYT představuje ukázky z tvorby třech výrazných osobností, jejichž hlavní formou výtvarného vyjádření je technika linorytu. Ta se pod jejich rukama proměňuje v naprosto svébytné obrazy, kterými každý svým vlastním způsobem přetváří své inspirační zdroje.
Mnohobarevné linoryty Zbyňka Hraby vynikají kultivovaným rukopisem, kdy každá stopa rydla je pečlivě organizována do různorodých obrazců a šrafur, kterými při velice citlivém skládání jednotlivých tiskových desek následně prozařují jemné nuance světelné atmosféry horských krajin či sluncem zalitého mořského pobřeží.
Převážně jednobarevné tisky Petra Palmy jsou prostředkem k vizualizaci specifického světa autorovy fantazie, která převážně na základě akcentování určitého typu dvousmyslnosti jevů nás obklopujících před námi rozehrává divadlo absurdity, bizardnosti a černého humoru.
Grafické obrazy Ladislava Sýkory vznikají na základě jeho zcela osobitého technického postupu i materiálového experimentu. Však nejen díky této formální nespoutanosti mají práce svobodomyslného autora přirozenou bohatost projevu a neopakovatelný lehce expresivní výraz.
 

Ivana Lomová & Tomáš Smetana - Noční bdění
27. 10. - 29. 11. 2017
Výstavou obrazů Ivany Lomové a kreseb Tomáše Smetany s názvem Noční bdění vstupujeme do období zimního času, kdy se do temnoty noci zahaluje stále větší část dne a světlo se tak postupně dostává až k samotnému prahu svého symbolického významu.
Zšeřelému, často temně modrému prostoru vystavených obrazů Ivany Lomové dominuje zastavený okamžik přítomného času, který nabývá na své intenzitě podle toho, jak dlouho vydržíme do obrazu koncentrovat svoji pozornost. Nejde tak o běžný fotorealistický záznam skutečnosti, ale o velice citlivou malířskou formu, která umožňuje zprostředkovat dotek hloubky samotného existenciálního prožitku.
A patrně z této hloubky jakési rezonující prázdnoty vychází i mikrotužkou kreslené práce Tomáše Smetany. Intimní prostor vlastní reality se v nich fragmentuje do svébytných částic šrafovaných ploch světel, stínů, reflexů a jejich vzájemného zrcadlení a z nich jsou skládány čistotou naplněné, ve své minimalistické bohatosti fascinující, obrazové kompozice.
První společná výstava obou autorů tak nabízí v čase předvánočním jedinečný zážitek.
 

Job D. Grash | Fragmenty
4. 10. - 25. 10. 2017
Výstava Job D. Grash pod názvem Fragmenty představuje obrazy, kombinované techniky a tisky svérázné umělkyně, narozené v Gdaňsku, žijící střídavě v Táboře a Praze, okouzlené mystikou irské krajiny.
Její citlivá komorní tvorba využívá různých výtvarných prostředků ke komponování poetických žánrových motivů balancujících na prahu abstrakce a reálné formy, symbolu či textu. Z jejich vzájemného působení skládá své lyrické básně s touhou zaznamenat křehkost a jemnost, kterými se nás harmonie světa dotýká.
 

Michal Machat | Tři stadia kolaborace
1. 9. - 1. 10. 2017
Michal Machat je výtvarník s širokým záběrem: věnuje se malbě, kresbě, grafice, sochařství, sklářskému výtvarnictví, a také knižní ilustraci. Výstava Tři stadia kolaborace je shrnutím mnohaleté spolupráce (kolaborace) se spisovatelem Petrem Pazderou Paynem. Tak jak ve třech knihách vždy s odstupem času spojili a propletli svá umělecká usilování, tak jsou v Machatově výtvarném výrazu vůčihledně patrné tři zcela odlišné polohy a techniky. Michal Machat se v těchto stadiích neomezil na samotné ilustrace, z původního popudu vznikala další spřízněná díla. Proto jsou výstavou reprezentovány také velkoformátové kresby (související s ilustracemi pro knihu Figury, figurace, figuranti a figuríny), počítačové malby (které se staly základem knihy Slepicmo koňmo) anebo železné plastiky a kresby z cyklu Tmelí (navazující na knihu Úkazy, vzniknuvší za obousměrné kolaborace s Paynovým psaním).
 

Oldřich Tichý | Obrazy
1. 8. - 30. 8. 2017
Obrazy Oldřicha Tichého pro výstavu v galerii 4MAT byly vybrány z jeho rozsáhlé tvorby v naději, že se podaří na relativně malém prostoru nechat rozeznít jejich naprosto neopakovatelnou hlubokou poetiku v těch nejintimnějších, snad uvnitř samotné duše tušených a neuchopitelných aspektech.
Bytostná a ryzí opravdovost, se kterou autor vnímá, prožívá a reflektuje formy utvářející se Existence,
otevírá možnosti jak se i dnes dotýkat těch nejposvátnějších obrazů, které s sebou z dávné minulosti
neseme, a podávat tak stále nad časem plynoucí svědectví o jejich magické působivosti.
 

Michal Cihlář | Pošlapaný skvosty
30. 6. - 30. 7. 2017
Výstava malého výběru z unikátní sbírky digitálních fotografií poklopů kanálů, kterou Michal Cihlář, renomovaný grafik známý nejen českému publiku především svojí vyjímečnou technikou barevných linorytů, začal systematicky skládat od roku 2002 na svých cestách po více jak 20 zemích světa, je tichou fascinací nad neobyčejnou bohatostí a různorodostí výtvarných forem na jedno téma naší pozorností téměř nereflektované reality. Na této výstavě jsou poprvé k vidění také fotografie atraktivních barevných poklopů z Cihlářovy dubnové cesty po Japonsku.
 

Jan Pištěk
25. 5. - 28. 6. 2017
Výstava obrazů a fine art tisků, na kterých autor nechává rezonovat své barevné doteky s atributy konkrétní vizuální reality. Tato v Pištěkově mnohovrstevnaté tvorbě ojedinělá kolekce je připravena jako svébytný doplněk výstavy Na okraji viditelného, probíhající současně v Galerii Václava Špály
.

KOSA - QUATTRO FORMAGGI
28. 4. - 24. 5. 2017
Výtvarná skupina KOSA - založena v roce 1996 jako platforma sdružení individualit. Dnes ji tvoří 4 osobnosti rozdílného výtvarného výrazu. KLÍMA, KOŘÍNEK, RŮŽIČKA a ŠTĚPÁNEK - každý sám chutná samozřejmě skvěle, ale teprve vyvážený mix čtyř ryzích identit s vlastní historií, procesem zrání a přírodními podmínkami nabídne požitek, pro nějž se zakousnete znovu a znovu a znovu a znovu a ......

Zdeněk Šorf - Sedm dní – Obrazy a akvarely
19. 4. – 26. 4. 2017
Malířská tvorba Zdeňka Šorfa - umělce, který svojí poetikou oslovil milovníky umění nejen v Čechách, ale výrazně uspěl i v zahraničí, především v USA - inklinuje k magickému realismu, v němž je výraznou složkou neosurrealistické pojetí nevědomí, volný tok představ bez kontroly rozumu a magická složka vize.


Jan Knap – Obrazy a akvarely
17. 3. - 15. 4. 2017
Do nejhlubšího prostoru vnitřního světa lidské duše nás uvádí, jak při slavnosti biřmování, svými obrazy Jan Knap. Každou zobrazovanou civilní scénu můžeme číst jako dobrou zprávu o naději víry ve smysluplný a láskou požehnaný život v Pravdě. V dnešním světě glorifikace banality působí Knapovy obrazy jako zjevení.

S hlubokou pokorou, naprostým respektem a poctivostí se autor hlásí k evropské a hlavně italské raně renesanční křesťanské malířské tradici výstavby obrazového prostoru sakrálního obrazu, kterou transformuje na lyrická plátna svým vlastním, neopakovatelným a jedinečným způsobem.

Mnohdy až překvapivě v tradičním smyslu ikonograficky bohaté kompozice jsou rozehrávány v různých vrstvách postupnou gradací jednotlivých forem a jejich detailů ve svátost proměňování, které se stáváme jako pozorovatelé postupně bezprostředními účastníky tak, že je možné zde i snad otevřít srdce a uvěřit v Zázrak.

Miroslav Bednář
10. 2. - 15. 3. 2017
Výstava Miroslava Bednáře, umělce, který se zabývá malbou, skulpturou a designem, bude autorskou instalací obrazů a objektů vztahově určených přímo pro náš výstavní prostor. Jeho tvorba je autentickou esencí různorodých vizuálních forem a znaků abstrahovaných do naprosto svobodného malířského gesta, ve kterém patrně hlavním imperativem zůstává samotný akt utváření, oscilující na hranici vědomé a podvědomé přirozené skutečnosti.
 
S nebývalou citlivostí a snad až v meditativní koncentraci reflektuje v každém detailu, tahu štětce, odstínu barvy tento stav transformace skryté či tušené inspirace do postupně odhalované, projevované adekvátní formy. Pravdivost tohoto záznamu tvůrčího přítomného okamžiku, očištěná od všech možných stereotypů konvenčních očekávání a estetických manipulací se tak stává pro autora hlavním tématem i zdrojem jeho tvorby.
Jiří Štourač | Jiří Bašta - V obrazech
16. 12. 2016 - 8. 2. 2017
Výstava V obrazech představuje nepatrnou ukázku z tvorby dvou výrazných umělců usazených dlouhodobě na Vysočině, tvořících v ústraní, mimo současné vizuální trendy, ale o to více koncentovaných na hledání a formulování vlastního tvarosloví, které by jim mohlo pomoci citlivě interpretovat skutečnou hloubku vnitřního života, vnímající vlastní existenci převážně v kontextu jejího duchovního rozměru.

Posvátné ticho rezonující zastavenými obrazy Jiřího Štourače nás přivádí snad až na samotný okraj metafyzického světa a na nás je otázka, zda jsme připraveni do této jemnohmotné sféry života vstoupit. V obrazech a sochách Jiřího Bašty se dotýkáme těch nejzazších mezí Vědomé existence formami až lapidárně zkratkovitými, které s sebou přinášejí nebývalou expresivitu na poli téměř znakovitého výtvarného projevu.
Jiří Lindovský | Pavel Piekar - Za liniemi
4. 11. - 14. 12. 2016
Výstava Za liniemi představuje výběr z prací dvou autorů, kteří se pomocí šrafur, různě křížených čar a linií dostávají každý jinou cestou ke zcela osobité a neopakovatelné vlastní poetice. Přesně a precizně rýsované linie Jiřího Lindovského generují z čisté prázdnoty základní bílé obrazové plochy ve svých sítích jakési tušené archetypální pole vnitřních prostorů, kde se díky jejich vzájemnému prolínání, prostupování a proudění rodí z průsvitu čisté geometrie zárodky organické formy. Stáváme se tak svědky utváření světa, které se však odehrává mimo náš čas – v horizontech, jichž se našemi smysly dokážeme dotknout snad pouze jen intuitivně.... Linoryty, kresby a akvarely Pavla Piekara působí svou autenticitou, kdy se autor pokouší zachytit prchavý okamžik svého okouzlení krajinou, městskou scenerií či světelnou atmosférou daného místa.
 
Alrúna
Výstava ilustrací knižní edice Volvox Globator
30. 9. - 2. 11. 2016
Výstava ilustrací knižní edice ALRÚNA nakladatelství Volvox Globator připomíná dnešnímu fantasy/thrillerovému světu jeho autentické kořeny. Je zajímavé znovu objevovat jména dříve slavných spisovatelů, kteří nám nejen v rámci proudu evropského romantismu svými vnitřními strachy, prožívanými děsy, magickými kouzly, odhalovanou erotickou touhou či zprostředkovávanou jemnohmotnou spiritualitou začali poněkud pozměňovat náš pohled na svět a individualitu člověka ho prožívající. Jejich literární postupy, dávno zapomenuté reálie, lidské typy a zcela odlišné tempo vyprávění umožňují vstřebat i odlišný typ čtenářského zážitku. Tomu odpovídá i volba výtvarné podoby řady. Autory ilustrací jsou Michaela Kukovičová, Boris Jirků, Alžběta Zemanová, Lída Šámalová, Nikola Hoření, Jan Trakal, Filip Kraus a Luboš Drtina, který je zároveň autorem podoby celé edice a kurátorem výstavy.

Roman Franta - Zatím to jde
3. 9. - 28. 9. 2016
Výstava „Zatím to jde“ potvrzuje autorovu fascinaci světem zvířat – konkrétně ptačí říší. Jde především o zaujetí jejich vizuální stránkou – pro Frantu typickou výraznou barevností a také jistou tajemností ptačích výrazů, kterou ještě prohlubuje statický výraz jejich tváře.Nedílnou součástí obrazů jsou texty – slogany nebo citáty. Některé vznikají v průběhu malováni obrazu, jiné autor mimoděk nachází a přiřazuje již hotovým dílům. Ptáci tedy k návštěvníkům promlouvají a odkrývají druhý plán Frantových obrazů. Právě díky textům zjišťujeme, že tato ornitologie nám spíše než o ptačí říši říká více o nás samých. Roman Franta do svých obrazů přenesl svobodu projevu, odvahu, experiment i klasické postupy. Je svérázným a nezaměnitelným autorem současné umělecké scény.