Milan Nakonečný – Theatrum mundi

8. 2. – 9. 3. 2019
Výstavou obrazů Milana Nakonečného představujeme významného českého psychologa, znalce hermetismu a okultních věd i jako velice citlivého malíře, jehož téměř sedmdesátiletá výtvarná práce zůstavala dlouhá léta skryta v intimitě jeho domácího prostoru. Z obrovského množství obrazů uložených v půdních prostorách prvorepublikové vily jsme společně s autorem vybrali ukázky z různých oblastí, které ho za dlouhá léta postupně upoutaly a které se svým způsobem pokoušel obrazově zpracovat – krajiny, portréty, figurální motivy sahající v určité fázi až k téměř snovým kompozicím surrealistické či metafyzické malby.
Autorovi k slavnostní vernisáži, probíhající v den jeho 87. narozenin, přejeme hodně vitality a energie.