Pavel Šmíd – Pod lampou

27. 4. – 23. 5. 2018
Pod lampou nese název výstava obrazů Pavla Šmída, které pro náš výstavní prostor z rozsáhlé autorovy tvorby několika posledních let vybral Jaroslav Němeček.
Na relativně malém prostoru se zde podařilo předvést několik nepatrně různorodých malířských forem, které jsou velice zajímavé svou otevřeností, předvádějící autorovu bytostnou potřebu se naprosto autenticky dotýkat témat vnitřní pravdivosti prožívané skutečnosti a jejích vizuálních limitů v obraze.
Intimita tohoto rozměru zaznívá v motivech z dětského světa, světa nepopsané čistoty, prolínající se zároveň se světem vzpomínek či neuchopitelně naléhavé reality. V domácím prostředí bezpečného rodinného zázemí rezonuje tak moment klidu a zastavení s osudovostí neurčitého očekávání…