Ivo Křen – Barva & Lino

29. 6. – 1. 8. 2018

Výstava Ivo Křena – Barva & Lino představuje výběr prací z jeho aktuální grafické tvorby, jenž je doplněn v ojedinělých případech staršími grafickými listy, které ve vzájemném kontextu pomáhají akcentovat zcela vyjimečnou bohatost autorova tvůrčího přístupu k technice barevného linorytu.

Hlavním inspiračním zdrojem pro zpracování motivů většiny tisků je reflexe krajiny, snad interpretovatelná jako prostor Zjevení.
Z paměťových stop jedinečného okamžiku zastavení – krajinou prožitém – se postupným skládáním jejich otisků pomalu formuje záznam vize v nás rezonující.

Mnoholetá autorova grafická zkušenost i vzácná schopnost otevřenosti a citlivosti k novým podnětům i možnostem jejich zpracování se zcela nepochybně podílí na vyjimečné působivosti jeho prostřednictvím zprostředkovávaného vizuálního doteku skutečnosti.